Zadzwoń do nas!

+ 48 58 554 59 29

Polityka jakości

Tehaco

Spółka TEHACO realizuje politykę jakości zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015, przyjmując ją za integralny element strategii działania przedsiębiorstwa, który łącznie z zatwierdzeniem Systemu Jakości na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 2014/68/UE, zapewnia najwyższą jakość wytwarzanych wyrobów. Polityka jakości jest zrozumiała i realizowana przez wszystkich pracowników, a jej adekwatność do celów jakości jest okresowo oceniana.

Podstawą funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie TEHACO jest Księga Jakości wraz z Księgą Procedur i pozostałymi dokumentami Systemu Zarządzania Jakością.

Polityka jakości powiązana jest z celami działania oraz wartościami przedsiębiorstwa, a jej realizacja zapewnia osiągnięcie celów w zakresie:

Spółka TEHACO zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania wymagań Systemu Zarządzania Jakością opisanych w dokumentach systemu.

Ogólne warunki sprzedaży realizowanej przez Tehaco Sp. z o.o.

O firmie