Historia firmy

Początki działalności przedsiębiorstwa sięgają końca lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wówczas, rozpoczęto działalność o charakterze wdrożeniowo-doradczym w dziedzinie armatury przemysłowej. Obecnie Tehaco specjalizuje się w produkcji armatury oraz urządzeń technologicznych dla branży ochrony środowiska, sektora wodno-kanalizacyjnego, a także dla przemysłu papierniczo-celulozowego, spożywczego, chemicznego oraz dla energetyki zawodowej, górnictwa i gospodarki morskiej.
Towarzysząca od początku istnienia przedsiębiorstwa filozofia, polegająca na wprowadzaniu innowacji i bezkompromisowym dążeniu do doskonałości technicznej wyrobu, stanowi przewodnią koncepcję rozwoju. Poszukiwanie skutecznych rozwiązań zapewniających efektywność, precyzję i ergonomię, jako proces nieustający jest siłą napędową Tehaco.

Produkcja oparta na projektach własnych bazujących na najnowocześniejszych rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych w połączeniu z konsekwencją i dynamiką w działaniu wraz z doświadczeniem w badaniach, projektowaniu oraz produkcji urządzeń technologicznych i armatury przemysłowej, zaowocowały licznymi innowacjami oraz wynalazkami w tych dziedzinach. Dzięki nim Tehaco może utrzymywać pozycję wiodącego producenta dostarczającego najlepsze technicznie osiągalne rozwiązania.

Najwyższa jakość, unikalne rozwiązania oraz szeroki zakres możliwości sprawiają, że Tehaco oprócz krajowych realizuje także dostawy dla najbardziej złożonych zadań inżynieryjnych do wielu krajów Europy Zachodniej, Skandynawii, Bliskiego Wschodu oraz państw Europy Wschodniej.Towarzysząca od początku istnienia przedsiębiorstwa filozofia, polegająca na wprowadzaniu innowacji i bezkompromisowym dążeniu do doskonałości technicznej wyrobu, stanowi przewodnią koncepcję rozwoju. Poszukiwanie skutecznych rozwiązań zapewniających efektywność, precyzję i ergonomię, jako proces nieustający jest siłą napędową Tehaco.

Misja i wizja

Misja

Misją przedsiębiorstwa Tehaco jest zrównoważony rozwój poprzez innowacyjne rozwiązania w obszarze projektowania i produkcji armatury oraz stowarzyszonych urządzeń technologicznych dla odbiorców komunalnych oraz przemysłowych, w celu zapewnienia pełnej satysfakcji Klienta, przy stałym doskonaleniu i rozwoju potencjału pracowników, poszanowaniu środowiska naturalnego oraz jego zasobów, przy zachowaniu najwyższych standardów etyki biznesowej.

Wizja

Tehaco poprzez wykorzystanie najnowszych technologii i wiedzy współczesnej nauki oraz techniki, dzięki kreowaniu innowacyjnych rozwiązań, zamierza osiągnąć pozycję wiodącego producenta armatury przemysłowej oraz urządzeń technologicznych związanych z ochroną środowiska.

Piotr Jacewicz

Prezes Zarządu

Jest odpowiedzialny za rozwój Spółki. Nadzoruje działania związane ze strategią i kierunkami rozwoju oraz bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki oraz studiów MBA prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim.

Marek Hładki

V-ce Prezes Zarządu

Sprawuje nadzór nad finansami oraz procesami inwestycyjnymi przedsiębiorstwa. Koordynuje realizację projektów strategicznych. Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego na Wydziale Ekonomii.

Tadeusz Hładki

Członek Zarządu

Pełni rolę doradcy w procesach formułowania strategii rozwoju rynku i produktów. Kontroluje działania w obszarze współpracy naukowej oraz innowacji. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej na Wydziale Budowy Maszyn w specjalności Chłodnictwo i Klimatyzacja. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie armatury przemysłowej oraz hydrauliki siłowej, z zakresu prowadzenia projektów, ekspertyz i nadzorów inwestycji w kraju a także za granicą – głównie w Szwajcarii, Niemczech, Holandii i Austrii. Jest Zaprzysiężonym Ekspertem w Zespole Rzeczoznawców Krajowej Izby Gospodarczej.

Polityka jakości

Spółka TEHACO realizuje politykę jakości zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015, przyjmując ją za integralny element strategii działania przedsiębiorstwa, który łącznie z zatwierdzeniem Systemu Jakości na zgodność z wymaganiami Dyrektywy 2014/68/UE, zapewnia najwyższą jakość wytwarzanych wyrobów. Polityka jakości jest zrozumiała i realizowana przez wszystkich pracowników, a jej adekwatność do celów jakości jest okresowo oceniana.

Podstawą funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie TEHACO jest Księga Jakości wraz z Księgą Procedur i pozostałymi dokumentami Systemu Zarządzania Jakością.

Polityka jakości powiązana jest z celami działania oraz wartościami przedsiębiorstwa, a jej realizacja zapewnia osiągnięcie celów w zakresie: 

Polityka jakości powiązana jest z celami działania oraz wartościami przedsiębiorstwa, a jej realizacja zapewnia osiągnięcie celów w zakresie:

Spółka TEHACO zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania wymagań Systemu Zarządzania Jakością opisanych w dokumentach systemu.

Ogólne warunki sprzedaży realizowanej przez Tehaco Sp. z o.o.